The greatest gift you can give your family is a healthy you
Looking after your health today gives you a better hope for tomorrow
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver
Healthy equals beautiful

About Dust Mite

 

ไรฝุ่น (Dust Mite) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ตัวใส ๆ มี 8 ขา จึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไรฝุ่น มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 0.1 - 0.3 มิลลิเมตร (100 - 300 ไมครอน)

ที่อยู่อาศัย: ไรฝุ่นมักมากับฝุ่นละอองที่ล่องลอยในอากาศ มีมากในที่นอน หมอน ผ้าห่ม และที่ที่มีเส้นใยหนาแน่น เช่น ตุ๊กตา พรม เฟอร์นิเจอร์ผ้า ฟูกเตียง ฯลฯ

แหล่งอาหาร: อาหารของไรฝุ่นคือ เศษเซล สะเก็ดผิวหนังซึ่งหลุดร่วงจากตัวเรา เราจะสลัดเศษเซลเหล่านี้ วันละประมาณหลายพันล้านชิ้นต่อวัน ส่วนใหญ่ตกลงบนที่นอน และร่างกายก็จะขับเหงื่อในขณะที่เรานอนทำให้ที่นอนมีความชื้นเหมาะแก่การอยู่อาศัยของไรฝุ่นเป็นอย่างดี

สภาพที่เหมาะสม: คือสภาพที่มืดชื้นและอุ่น ไรฝุ่นไม่สามารถอยู่ในสภาพร้อนจัด (สูงกว่า 50 องศาเซลเซียส) และเย็นจัด (ต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส) สภาพภูมิอากาศเมืองไทยมีความร้อนชื้นซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์

การแพร่พันธุ์: ไรฝุ่นจะมีชีวิตอยู่ได้นาน 3 - 4 เดือน หลังจากฟักตัวออกจากไข่ประมาณ 6 สัปดาห์ไรฝุ่นจะเติบโตเต็มที่พร้อมสืบพันธุ์ ตัวเมียแต่ละตัวจะออกไข่ครั้งละประมาณ 80 - 100 ฟอง ปริมาณของไรฝุ่นในที่นอนจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา ยิ่งที่นอนที่ใช้งานมานาน ๆ ก็ยิ่งมีไรฝุ่นมาก

อันตราย: ตัวไรฝุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำอันตรายโดยตรงกับคนเราแต่ส่วนที่มีผลต่อสุขภาพคือ มูลและซากไรฝุ่นจะถ่ายออกมาเป็นเมือกเหนียว ๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคภูมิแพ้ และการที่ไรฝุ่นเคลื่อนไหวไต่ไปมาตามเส้นใยที่นอน จึงเป็นการนำเอาเชื้อโรค มูล ซาก ออกมายังพื้นผิวที่นอนซึ่งเราต้องนอนสัมผัสคลุกคลีและสูดดมสิ่งเหล่านี้เข้าไปภายในร่างกาย

อาการ: ที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับไรฝุ่นและมูลของมันอย่างต่อเนื่อง

  • ทางผิวหนัง คัน ระคายผิว อาจมีอาการภูมิแพ้ซึ่งอาการที่พบได้แก่ ผิวหนังบวมแดง คัน เป็นผื่น สิว ลมพิษ ไปจนถึงผิวหนังอักเสบ
  • ทางตา คัน เคืองตา มีขี้ตามีน้ำตา จนอาจกลายเป็นภูมิแพ้ซึ่งมักมีอาการ ตาบวม ตุ่มน้ำที่หนังตา ตาแดง ริดสีดวงตา จนอาจพัฒนาไปเป็นตาต้อ
  • ทางการหายใจ คัน คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม ไอ จนกลายเป็นภูมิแพ้ ซึ่งมักพบอาการจมูกอับเสบ บวม ริดสีดวงจมูก ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไปจนถึงอาการหอบหืด
Respiratory System

โรคภูมิแพ้: เป็นโรคทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบมากของประเทศไทย โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองเนื่องจากมลภาวะและภูมิแพ้ เมื่อเป็นแล้วผลของมันน่ากลัวกว่าที่ท่านคิด

  • รักษาไม่หายขาด ทรมาน
  • เสียค่ายา และ ค่ารักษาพยาบาลตลอดชีวิต
  • สุขภาพกาย สุขภาพจิต เสื่อม
  • ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Asthma In News

KOBOLD2000 เสนอคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาภูมิแพ้ ด้วยการแก้ที่ต้นเหตุ

Contact Us


Kobold2000's Facebook yupa125 Line Id: yupa125
Tel: 089-669 8518

KOBOLD2000 in The Guide Show
Cuddle

Allergy

Rash

Sleeping Baby